Заявления

.

Заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в първи клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие по уважителни причини до 3 дни в една учебна година
ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие по уважителни причини до 7 дни в една учебна година
ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане на ученик
Заявление за допускане до ДЗИ
Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на VII клас
Заявление за полагане на изпит от НВО по ИТ в края на Х клас
Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас
Заявление за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас
Заявление за преминаване на обучение от разстояние в е-среда (ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 Г. ВЪЗРАСТ)
Заявление за преминаване на обучение от разстояние в е-среда (ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 Г. ВЪЗРАСТ)
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИК ОТ РАЗСТОЯЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение
Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение на лице над 16 години
Декларация според чл 5 от ЗПУО за СФО
Заявление за полагане на изпити по предмет в самостоятелна форма на обучение