Пети клас

Прием на ученици в пети клас се извършва съгласно заповед за утвърждаване на училищния учебен план.
 

Пети клас

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2024-2025 година