Първи клас

График за дейностите за прием в първи клас – ВТОРО КЛАСИРАНЕ за учебната 2023/2024 година

 

  1. Свободни места след първо класиране – 9 (девет)
  2. Приемане на заявления за участие във второ класиране – 12-16.06.2023 г.
  3. Обявяване на списъците с класираните ученици на второ класиране – 19.06.2023 г.
  4. Записване на класираните деца на второ класиране в първи клас – 20-22.06.2023 г.За всички първокласници през учебната 2024/2025 година

Предлагаме:

 Качествено обучение по Български език, Математика, Английски език, Компютърни технологии;
 Условия за развиване на умения в областта на изкуствата (хореография, хип-хоп, музика, изобразително изкуство) и спорта;
 Избор на организация на обучение (целодневна или полудневна);
 Заниманията по интереси се провеждат в модерно обзаведени игротеки по проект „Училището – територия на ученика“;
 Консултации с училищен психолог и корекционна работа с логопед;


Необходими документи:
 Оригинал на Удостоверение за завършен подготвителен клас/група;
 Копие от Акт за раждане на детето


 

Първи клас

Правила за прием в първи клас в основни и средни училища в Община Добрич
Заповед за утвърждаване на училищния план-прием първи клас за учебната 2024-2025 година