Първи клас

За всички първокласници през учебната 2021/2022 година

Предлагаме:

 Качествено обучение по Български език, Математика, Английски език, Компютърни технологии;
 Условия за развиване на умения в областта на изкуствата (хореография, хип-хоп, музика, изобразително изкуство) и спорта;
 Избор на организация на обучение (целодневна или полудневна);
 Заниманията по интереси се провеждат в модерно обзаведени игротеки по проект „Училището – територия на ученика“;
 Консултации с училищен психолог и корекционна работа с логопед;
 Лятна академия "Каравеловче", която ще се проведе от 01 юни до 12 юни 2021г. от 8:00 до 12:30 часа.

Необходими документи:
 Оригинал на Удостоверение за завършен подготвителен клас/група;
 Копие от Акт за раждане на детето

Обща родителска среща: 
...................2021г. - Заседателна зала.
........................ часа

Записване:
от .......... до ............. юни 2021г.
от 8 до 16 часа в стая 111

Подаване на заявления:
до 31 май 2021г.
 

Първи клас

Заявление 1 клас
Правила за прием в първи клас в основни и средни училища в Община Добрич
Заповед за утвърждаване на училищния план-прием първи клас