Мисия, Визия и Мото

Нашата мисия:

         Да подготвим младите хора за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Съвместно със семейството и партньорите от общността да възпитаме учениците си като модерни, отговорни, грижовни и активни членове на обществото.


Нашата визия:

            СУ „Любен Каравелов” е училище на новото време:
При нас се изграждат активни, успешни и оригинални личности;
Учениците ни са свободни, мотивирани, креативни и положителни;
Учителите са техни партньори – вдъхновители и мотиватори;
Родителите ни се доверяват, подкрепят ни и се включват в училищния живот;
Училището ни е център на общността.


Нашето мото:

„Без образование няма свобода…“
                               Любен Каравелов