Проекти

„Роботика за България“ - в сътрудничество с НПО
 

Програмата е насочена към обучение на ментори и създаване на отбори по роботика в концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League. Целта на програма „Роботика за България“ е да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите и да им даде възможност да работят в екип. Програма „Роботика за България“ е по идея и инициатива на SAP Labs България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Digital Green - програма на ЕС - Еразъм +
 
Този проект има за цел насърчаване на практики, които позволяват на участниците да разберат концепцията за "устойчиво развитие".
Създаване и прилагане на Que практики могат да бъдат възпроизводими и прехвърляеми в друг контекст и дори между страни, създаване на активни научни грамотни граждани. Ние възнамеряваме интензивно да се използват мобилни технологии, за да се запази информацията и да взаимодейства с най-преките участници и между елементите на общности в различни страни.

Международната програма Афлатийн

Програма за социално и финансово образование на ученици от VIII до XII клас е адаптирана за България. Програмата е още за социално и финасово образование за деца и се реализира от 10 години в 116 държави по света и е обхванала около 4 милиона деца на възраст от 3 до 18 години. Програмата съдържа социални и финансови компоненти, базирани в наръчник за социално и финансово образование и се реализира в училищни и неформални Клубове и детски градини. Програмата е уникална, поради това, че съдържа в себе си и социален компонент, който предхожда финансовата част. Това дава възможност на децата да усетят себе си като единица, да осъзнаят важността на разширения семеен кръг и приятели, на общността, в която живеят, докато придобият увереността, че са значима част от целия Свят и носят отговорност за своето собствено развитие и за опазване на планетата.

Едно училище за всички - Фондация „Америка за България”

Програма за прилагане и усъвършенстване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда с повече училища-партньори и с по-широк географски обхват. С помощта на първите пилотни и още нови десет училища-партньори, ще работим три учебни години да подобрим и адаптираме модела, така че той да отговаря по още по-добър начин на училищната действителност. 

HealthEDU - програма на ЕС - Еразъм +

Целта на проекта е да възпита и формира навици за здравословно хранене и положително отношение към различните храни и ястия и приготвянето им сред децата, родителите и специалистите, работещи в образователни институции. HealthEDU цели също така да разпространява и насърчава съблюдаването на принципите на здравословното хранене и здравословния начин на живот в рамките на общността, да предложи здравословни храни и ястия, които да бъдат включени в менюто на децата вкъщи и в образователните институции.