НП „Заедно в грижата за ученика“

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

       Целта на проекта е да направим прехода от начален в прогимназиален етап по- плавен, учениците могат да се адаптират по- лесно към новите условия и изисквания. В работата си ще използваме традиционни и иновативни практики с учениците от IVВ, VА и VБ клас , за да развием добра култура на умствен труд, свързана с богати възможности за систематизация на учебния материал в часовете по Човекът и природата, за пренос и използване на знания в нови , интересни и нестандартни ситуации.