Графици

От тук може да изтеглите нашите графици

Документи "Графици"

График - класни и контролни работи
График - 3 час ФВС
График - 7 час
График - консултации
График - Час на класа
Дневен режим
Консултиране на родители
График за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение за 11 клас
График за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение за 12 клас
График за провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2017/2018 година
График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение – VII клас за учебната 2018/2019 година
График за провеждане на първа поправителна сесия за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение –VII клас за учебната 2018/2019 година
График на дейностите по групи, Проект "Подкрепа за успех"
График електронно обучение
Ред и организация за провеждане на поправителни изпити VII клас за учебната 2019/2020 г.
Седмично разписание
График поправителни изпити - юли 2021 г.
Ред и организация за провеждане на септемврийска поправителна сесия
Резултати от поправителна септемрийска сесия
График трета поправителна сесия