Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:
01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.  – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                               –  междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

 
Неучебни дни:
20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и Х клас
11.06.2020 г. – НВО по Математика в края на VII и Х клас
 

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)