Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:
28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас
 
Неучебни дни:

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. –  І – III клас
14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)