Осми клас

Профил Софтуерни и хардуерни науки

        Целта на обучението в профила е да се формират  в учениците знания и умения пo информатика, информационни технологии, програмиране и математика, които ще им дадат възможност за пълноценна бъдеща реализация. 

        Една от задачите на обучението в профила е да подготви конкурентноспособни млади хора при кандидатстване и продължаване на образованието им във ВУЗ у нас и в чужбина. 
Балообразуващи предмети

1.    Български език и литература - удвоен резултат от НВО
2.    Математика - удвоен резултат от НВО
3.    Български език и литература 
4.    Информационни технологии

Профилиращи предмети:
1.    Информационни технологии
2.    Информатика
3.    Математика
4.    Английски език 

Изучават се следните модули: 
- Компютърна визия   
- Компютърна графика
- Компютърно моделиране
- Web-дизайн
- Web програмиране
- Обектно-ориентирано програмиране
- ОС
- Продуктите на Microsoft
- Математика-практикум

Неделима част от обучението е: 
1.    Разработване на проекти;
2.    Усвояването на софтуер по избор на учениците;
3.    Създаването на собствени програмни продукти.

Осми клас

За вас седмокласници
Заповед