Материално-техническа база

    СУ „Любен Каравелов” разполага с богата материална база - 20 класни стаи, STEM център, 2 игротеки, 3 компютърни зали, 2 зали за спорт, игрища, ресурсен кабинет, логопедичен кабинет,  актова зала, богата библиотека, места за хранене и отдих, медицински кабинет,  красиво озеленен двор.

    Това осигурява съвременно и перспективно образование на учениците от  СУ „Любен Каравелов“, голяма част от които продължават обучението си във висши учебни заведения.