Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Редовни членове:
1. Павел Костадинов
2. Христина Дичева
3. Мария Иванова
4. Марияна Симеонова – представител Община – град Добрич

 

Обществен съвет

Заповед за обществен съвет
Протокол от общото събрание на родителите
Правилник- обществени съвети