Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (мандат 06.10.2016 – 05.10.2019 г.)

Редовни членове:
1. Павел Костадинов
2. Теменуга Тодорова
3. Майя Сапожникова
4. Райна Димитрова
5. Христина Дичева
6. Мария Иванова
7. Живко Тодоров – представител Община – град Добрич

Резервни членове:
1. Силвия Иванова
2. Даниела Йорданова
3. Величка Великова
4. Ивелина Панайотова
5. Павлина Николова
6. Осман Ибрям
7. Марияна Симеонова – представител на Община – град Добрич

Обществен съвет

Заповед за обществен съвет
Протокол от общото събрание на родителите
Правилник- обществени съвети