Проект: Едно училище за всички

Програма за прилагане и усъвършенстване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда с повече училища-партньори и с по-широк географски обхват. С помощта на първите пилотни и още нови десет училища-партньори, ще работим три учебни години да подобрим и адаптираме модела, така че той да отговаря по още по-добър начин на училищната действителност. 

Проекти