За контакти

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - град Добрич

Адрес: ЖК “Балик” № 5
soukaravelov@gmail.com

Транспорт
минибус 111,131,176, 306

Директор: 058/ 660-006 
Светла Иванова

Главен счетоводител: 058/ 585-375 
Даниела Михайлова

Завеждащ административна служба: 058/ 660-010
Мирослава Костадинова