За контакти

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - град Добрич

Адрес: ул. "Теменуга", № 56
info-800016@edu.mon.bg

Транспорт
минибус 111,131,176, 306, 170

Директор: 058/ 660-006 
Светла Иванова

Завеждащ административна служба: 058/ 660-010
Мирослава Костадинова