Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия  май - юни
Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 8,30 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., начало 8,30 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май 2024 г. – 31 май 2024 г.


   Зрелостниците се допускат в сградата по един с поставена на лицето си маска или друг предпазен аксесоар и след проверка  на служебна бележка за допускане до ДЗИ и документ за самоличност. Зрелостниците могат да бъдат и със защитни ръкавици по желание;


Септемврийска сесия
Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 8,30 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 23 август 2024 г., начало 8,30 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август 2024 г. – 30 август 2024 г.

График на дейностите за държавни зрелостни изпити  – майска сесия
06 – 21 февруари 2024 г.  – Подаване на заявления за допускане до ДЗИ
до 16 май 2024 г. – Получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ
до 16 май 2024 г. – Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища и зали
до 07 юни 2026 г. – Обявяване на резултатите от ДЗИ

Важно!!!
Вие ще получите своята служебна бережка лично след успешно завършен 12 клас, т.е. при условие, че нямате поправителни изпити за 12 клас. В нея ще бъдат посочени избраният от Вас предмет, по който ще полагате II ДЗИ, както и информация на коя дата, в колко часа, в кое училище и в коя зала ще полагате двата изпита – по БЕЛ и II ДЗИ, избран от Вас.

ПАЗЕТЕ СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ!
В деня на изпита трябва да се явите в посоченото училище 40 минути преди началото на изпита с документ за самоличност и служебната бележка и да заемете своето място 30 минути преди началото на изпита. В залата може да внесете и да ползвате черна химикалка, молив и гума, а за изпита по математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник.

Документи "ДЗИ"

Заповед
Инструктаж зрелостник
Заявление за допускане до ДЗИ 2023