The Right of Education of Refugees And A Little Empathy

Основната цел на проект е:
 
   Да ускори процеса на адаптация на учениците-бежанци към училищната среда, да придобият ефективни умения за съпричастност чрез премахване на предразсъдъците и стереотипните идеи срещу бежанците в обществото и да осигури измеримост на дейността, извършена с първия тест и последната логика на теста преди всички тези движения.
   Всички местни събития, които ще направим, се съгласуват с партньорите преди и след провеждането на онлайн срещите.


 

Human Life Comes Before Borders
2018-1-TR01-KA229-060961

Първа мобилност по проект „ The right of  education refugees and a little empathy
11 февруари-14 февруари 2019г.
Град Тимишоара, Румъния
От 11 февруари до14 февруари 2019г.  в град Тимишоара, Румъния  се проведе първата от предвидените по проекта мобилности .Домакините бяха подготвили разнообразна програма.
В първият ден всяка една от държавите участнички представиха своите страни и се разискваха проблемите свързани с бежанците и техните права и достъп до образование.
Държавата домакин представи своята образователна система , проведе се дискусия и се сподели опит .
Подцелите на проекта са:
-Укрепване на социалните умения на децата бежанци и техните семейства, вземане на решения, посреднически умения, планиране,организиране.
-Обмяна на опит с учители от партньорските училища за намиране на нови решения за проблеми,свързани с обучението на бежанците.
-Запознаване с културата на други страни и формиране на толерантност към националните ценности и култура.
Реализирането на проекта се осъществява чрез ежемесечни теми и дейности.Темата в гр.Тимишоара –„Развиване на перспектива на страните от Европейския съюз на тези проблеми и стратегии за разрешаване”
Програмата продължи с тържествен поздрав от хора при училището.Обиколка на учебното заведение и кратък, но ползотворен урок  представен от великолепната колежка по румънски език.
Директора на нашето училище г-жа Св.Иванова представи по достоен и интерактивен  начин постиженията на СУ „Л.Каравелов”.
Незабравими ще останат моментите, в които всяка една държава представи историята на своята страна на родния език.Така всички ние влязохме в „обувките” на децата бежанци, колко им е трудно когато бягайки от глада и мизерията те попадат в държава без да знаят техния език, история, култура и традиции.
Посетихме бежанският лагер в Тимишоара, където ни разказаха за грижите, които се полагат за семействата.За социалните, здравните и образователни постъпки, които се правят, за да се подобри начина им на живот.
На третият ден от посещението ни гост бе Др.Елизабета Зелинка от Западния университет в Тимишоара и президент на Асоциацията на бежанците от Пакистан.В тази дискусия ни разказаха за традициите на хората от Пакистан.Семейства облечени с техните традиционни носии разказаха как живота им се е променил в Румъния, колко добре и сигурни се чувстват в страната, спокойни за бъдещето на децата си.
На четвъртият ден домакините ни показаха исторически забележителности около Тимишоара като средновековния замък Хунедоара.
В последния ден на обмена беше организирано прощално тържество с песни и народни танци. След танцовия празник се състоя церемония по раздаване на сертификатите за присъствие.


 
Втора мобилност по проект „Еразъм+“-
The right of  education of refugees and a little empathy
 
12-18 април 2019г.
Град Волос, Гърция
От 12 до 18 април 2019г.  в град Волос, Гърция  се проведе втората от предвидените по проекта мобилности .
На 12  пристигнахме в гр. Атина.
През първия ден от работната ни визита, нашият екип имаше възможност да се запознае с защитените от ЮНЕСКО културни забележителности на гр. Атина- Пантеона, храмовете на Акропола, Националния  археологически музей, Атинската агора.
На следващия ден пристигнахме в гр. Волос и бяхме настанени в хотел „Филипос“ а домакините бяха организирали обиколка на града с посещения на музеи и културни забележителности.
Официалната работна среща по проекта бе на 15 април от 9:30ч.в СУ „Нея Йония“-гр. Волос, на която страните-партньори по проекта от Гърция, Румъния, Полша, Италия и Турция, представиха информация за бежанците в техните страни. Посетен бе и детски бежански лагер в гр. Волос, в който децата са при засилена охрана и мерки за сигурност. Бяхме запознати с методи за преподаване в тези условия.
Организирано бе посещение на селищата Макриница и Портариа, в които също има настанени бежанци. Имахме възможност да чуем техните истински истории и предоставените им възможности за образование. Страната- домакин представи своята образователна система , проведе се дискусия и се сподели опит.
На 16 април бе посетен защитеният от ЮНЕСКО манастирски комплекс Метеора. Високите над 400 метра над Тесалийската равнина каменни стълбове, на които са построени манастирите, предизвикаха нашия възторг и удивление.
На 17 април работната среща продължи в училището, където вниманието на страните-участнички бе насочено към проблемите на бежанците, създадени бяха и проблемни ситуации, в които трябваше да си представим, че сме в ролята на бежанци. Подредена бе изложба от плакати на тема „Проблемите на бежанците и ролята на образованието за техния нов живот“, нарисувани от ученици. Представени бяха и интервюта с бежанци и техните истински истории и  проблемите с тяхната адаптация.
Организирано бе и посещение до рибарско село Агрия, където има настанени бежанци- тийнейджъри, които споделиха своите преживявания.
В последния ден от работната визита бе планирана следващата мобилност  по проекта да се проведе в Полша, гр. Тарнов от 22 до 28 септември 2019г.
Директорът на училището във Волос връчи сертификати за участие на членовете на работните екипи.Трета мобилност по проект „Еразъм+
-„ The right of  education of refugees and a little empathy
22-28 септември 2019г.
Град Тарнов, Полша
От 22 до 28 септември 2019г.  в град Тарнов, Полша  се проведе третата от предвидените по проекта мобилности .
На 22 септември пристигнахме в гр. Тарнов и бяхме настанени в хотел „Гал“, близо до ж.п. гара, където бяха и нашите партньори от Румъния, Гърция, Италия и Турция.
На 23 септември от 10:00ч. бе официалната среща на всички работни групи по проекта в Основно училище №1 в гр. Тарнов. Домакините  предоставиха възможност да се запознаем с атмосферата в цялото училище, след което бяхме поканени в училищния физкултурен салон, където бяха посрещнати знамената на всички страни-партньори по проекта, под звуците на националния химн на всяка държава.
Работната среща включи презентации на тема: „Необходимостта от образование на бежанците и предизвикателства“- представена от работната група на Турция, „Творчески методи на преподаване“- Италия, „Многостранна интелигентност“- Гърция“, „Моделът на Карл Орф“ като метод за преподаване, подготвен от нашия екип и „Високите технологии в процеса на преподаване“-Румъния.
На 24 септември бе организирана обиколка и посещение на културни и исторически забележителности на гр.Тарнов- Катедралата-Базилика от първата половина на ХVв. Останки от Синегогата, регионалния музей, кметството а на следващия ден- посещение на най- старата солна мина в Бохня от1248г.,която от 23 юни 2013г. е защитена от ЮНЕСКО. Мултимедийната експозиция под земята позволи по безпрецедентен начин да се запознаем с историята на солната мина.
Домакините се бяха погрижили да ни запознаят и с културното наследство на селището Залипие, където бе организирана и работилница, в която се опитахме да се докоснем до творческия процес, който жителите на Залипие са съхранили до ден днешен.
В последния ден от работната ни визита, нашите любезни домакини  ни дадоха възможност да опитаме от традиционни гозби, приготвени от колегите в полското училище, а всички ние бяхме поканени да се включим в разучаването на танца „Полонез“ с помощта на ученици, което допринесе за вълнуваща и емоционална атмосфера. Ученическият хор също поднесе своя музикален поздрав.
След като бе уточнено, че следващата мобилност ще бъде в България през месец ноември от 24 до 29, в която освен учители, ще бъдат включени и ученици, директорът на училището изрази своето задоволство от съвместната работа и връчи сертификати за участие.


Официален сайт