НОИТ 2024 г.

ПРОТОКОЛ
 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  - ОБЛАСТЕН КРЪГ
Област Добрич
 
26-27.02.2024 г.
 
Проект Рег. № Име на проект Точки
Направление: Мултимедийни проекти
1 504 Кислород 90
Направление: Интерактивни проекти
1 176 Шедьовър 89
Направление: Софтуерни приложения
1 119 Giga Library 92
2 97 Музикална кутия 81
3 762 EnglishLabs 61
4 753 Пресъздаване на стара версия 57
5 756 Да направим физиката по-забавна 54
6 754 ScriptScan 53
7 755 Mchat 53
8 763 HerbAI 53
Направление: Мултимедийни приложения
1 528 Скок през времето 93
Направление: Големи обеми от данни
1 54 HFeeder- Автономна хранилка и поилка за животни 99
2 770 STEM.lib 66
3 750 Информационна система за компютърни зали 52
4 752 Информационна система за постижения на ученици 42
Направление: Разпределени приложения
1 86 Образцов Дом 95
2 473 Моята библиотека 94
3 759 OWEBRA+ 76
4 751 Информационна система за исторически музей 55
Направление: Съвременни системи за визуална информация
1 526 Морфични мистерии 81
2 614 Началото на Ишики 66
3 374 Студената гора 64