Новини от СУ Любен Каравелов, гр. Добрич

Прочетете новините от нашето иновативно училище СУ "Л. Каравелов", гр. Добрич

   На основание чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и Заповед от 18.03.2021 година на министъра на здравеопазването, поради преустановения присъствен образователен процес в училищата и в центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на цялата страна.Заповед от 22 март 2021 г.