Новини от СУ Любен Каравелов, гр. Добрич

Прочетете новините от нашето иновативно училище СУ "Л. Каравелов", гр. Добрич
З А П О В Е Д
№ РД 09-798 / 31.03.2021 г.
   На основание чл. 68а, чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановяване на посещенията в детските градини и присъствения образователен процес за учениците от 1 до 12 клас в училищата и в центровете за личностно развитие, на територията на цялата страна


Заповед от 31.03.2021г.