Новини от СУ Любен Каравелов, гр. Добрич

Прочетете новините от нашето иновативно училище СУ "Л. Каравелов", гр. Добрич
     През месец март заработи новият компютърен кабинет в училището ни, реализиран с изключителното участие на единадесетокласниците. Този сложен процес бе осъществен в два етапа:

     Етап 1: Учениците от 11а клас в СУ "Л. Каравелов" изградиха компютърната мрежа в кабинета, като самостоятелно направиха кабелите с конектори rj-45. Мрежовият кабел, който е използван, е FTP, с дължина 385 метра. Всички кабели бяха старателно описани и подредени в кабелните канали и свързани към гигабитовите суичове. Всички мрежови кабели бяха тествани чрез лаптоп (Linux/Mint) с командата ping.

   Етап 2: Учениците разопаковаха и сглобиха новите монитори и компютри. След монтажа им се извърши проверка на всяка компютърна конфигурация, свързвана в предварително изградената мрежа. Скоростта на мрежата е 1Gbps /1 ГигаБит/ .

   С цялостната реализация на новия кабинет младите специалисти се справиха само за два дни!

  Специални благодарности на компютърните ни надежди от 11а клас: Елена Цветанова, Стелиана Кондова, Жаклин Стефанова, Миглена Донева, Иван Росенов, Джем Аблемитов, Христо Събев и Габриел Вълков.
 


Нов кабинет N401