Новини от СУ Любен Каравелов, гр. Добрич

Прочетете новините от нашето иновативно училище СУ "Л. Каравелов", гр. Добрич
На демонстрационен час по Технологии и предприемачество в 1 “б” клас с класен ръководител Мария Петрова, присъстваха преподавателите от СУ „Любен Каравелов”. Техен гост-лектор беше проф. Георги Иванов – автор на учебника, по който от тази учебна година се работи в начална образователна степен на добричкото училище. За това, кое и как следва да се случва по време на един учебен час, беше дошъл екипът на проф. Иванов. Що касае реакциите и ролята на децата през 40-те минути по Технологии и предприемачество, днес – едва ли преживяното и научено ще избледнее скоро от съзнанието, както на учениците, така и на присъствалите на демонстрацията преподаватели от учебното заведение.
Георги Иванов е Професор в Тракийски университет – Стара Загора, а колегата му Ангелина Калинова е докторант и учител същевременно, както и съавтор на учебниците по Технологии и предприемачество.

Ето какво сподели пред ПроНюз Добрич, проф. Иванов: “С новото наименование на учебната дисциплина „Технологии и предприемачество”, се променя и самата философия на обучението. Днес с колегата Ангелина Калинова сме тук, за да покажем на колегите от училището, как се работи по тази нова философия. В своята същината, тя е изключително простичка – от всички, не бива да се изисква всичко, а по-скоро децата да бъдат мотивирани да участват, да изживяват радост и чувство на удовлетвореност в процеса. Това е и същината на урока днес – те няма да са в ролята на разбиращи, че всички сме в урок. Ние сме в едно забавление, чрез което те усвояват знания, формират умения, и то умения да работят в екип – това е нашата цел, независимо от факта, че децата са с различни познавателни и практически възможности, с различен социален опит.предприемачество