Еразъм+

От 6-ти до 10-ти май 2024 г. учители и ученици от Хърватия, Португалия и България взеха участие във финалната пета мобилност по проекта "VR/WE ARE -Modernization and improvement of the quality of the teaching process by applying virtual reality technologies’’ в рамките на програма Еразъм +, чийто домакин беше Анадолската гимназия „Гюлюч Ибрахим Измирли“- град Карадениз, област Ерегли.
Тази мобилност, финансирана от Европейската комисия, имаше за цел да подкрепи развитието на иновативни методи за обучение, използвайки виртуална реалност в учебния процес и да обменя умения и практики между участниците от Хърватия, България, Португалия и Турция .
Проектът "VR/WE ARE……" е насочен към модернизацията и подобряването на качеството на образователния процес чрез интегриране на виртуална реалност в учебната дейност. Участниците финализираха своите проекти и приложението на  най-новите технологии в областта на виртуалната реалност като разработиха иновативни образователни ЗD модели по учебните предмети биология, география, астрономия-България, създаване на ръководство от координаторите на проекта Хърватия за използването на VR в образователния процес и създаване на учебна програма, която да се реализира от учебната 2024/2025 година от страна на Португалия.
През периода на мобилността участниците  наблюдаваха урок по биология на тема „Храносмилателна система“ с използване на 3D модели и използване на BLENDER for 3D Modelling  for animation. В програмата бяха включени и представяне на традиционни народни танци, запознаване с културните традиции на държавата домакин Турция, посещения на културно-исторически забележителности и еднодневна екскурзия до Истанбул. Седмица наситена с дейности и незабравими моменти. 
Г-жа Иванова, директор на СУ „Любен Каравелов, сподели: "Мобилността в Турция беше изключително полезна и вдъхновяваща за всички участници. Проектът по програма Еразъм+ ни даде възможност да изследваме потенциала на виртуалната реалност за подобряване на образователния процес и да обменяме идеи с колеги от цяла Европа."
След успешното приключване на финалната пета мобилност, участниците се завърнаха с нови знания, опит и мотивация да продължат работата си за модернизация на образованието чрез иновативни технологии. Благодарим на партньорите от Турция за топлото посрещане и  незабравимата седмица!

https://www.canva.com/design/DAGFO2L3KAo/8zOhOXVLlYxgTeIpTsHzwA/edit?utm_content=DAGFO2L3KAo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.
Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.


Виртуални отворени врати