Новини

   На 20.10.2023 г. в СУ „Любен Каравелов“ се проведе общинския кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023-2024 година.
    Проверката на знанията и уменията на учениците се извършва в два модула:
1. Предварително подготвено устно представяне по темата, формулирана от ученика и вписваща се в мотото на състезанието :
Мотото за 2023 – 2024 учебна година е: Artificial intelligence (AI) - a blessing or a curse?
2. Свободен разговор с членовете на журито.
Участниците:
Никол Мариянова Димитрова, Михаил Тодоров Жечев, Галена Галинова Михайлова от VIII ‘’a’’ клас
Даниел Миленов Колев и Диян Ивелинов Розалинов от IХ „а“ клас представиха своите идеи пред журито по темата вписваща се в мотото на състезанието.
   В първа възрастова група победител е Никол Димитрова от VIII „а“ клас.
   Във втора възрастова група победител е Даниел Колев от IХ „а“ клас.
 
Пожелаваме успех на Никол и Даниел на областния кръг на състезанието!


Виртуални отворени врати