Новини от СУ Любен Каравелов, гр. Добрич

Прочетете новините от нашето иновативно училище СУ "Л. Каравелов", гр. Добрич
    На 08.10.2021г. се проведе училищния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021-2022 година.
   За втора учебна година СУ „Любен Каравелов“ участва в състезанието. Проверката на знанията и уменията на учениците се извършва в два модула:
  1. Предварително подготвено устно представяне по темата, формулирана от ученика и вписваща се в мотото на състезанието : A smooth sea never made a skilled sailor“-Franklin D. Roosevelt
  2. Свободен разговор с членовете на журито.
 
    Участниците Преслав Иванов, Иван Вълчев и Йордан Йорданов от IХ „а“ клас  представиха  своите идеи пред журито по темата вписваща се в мотото на състезанието.
    Във втора възрастова група победител е Йордан Йорданов от IХ „а“ клас  .

Пожелаваме успех на Йордан на областния кръг на състезанието!


Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език


Виртуални отворени врати