Новини от СУ Любен Каравелов, гр. Добрич

Прочетете новините с нашето иновативно училище СУ "Л. Каравелов", гр. Добрич
Днес, учениците от клас в СУ "Л. Каравелов", гр. Добрич успешно конфигурираха безжичен/Wi-Fi/ Рутер. Идеята е учениците от СУ "Л. Каравелов" да се научат на практични знания, приложими в реалния живот.

Днес се появи абсолютно реален случай: на Цветомир от 8а клас, вчера му се поврежда рутера, закупил е нов и му предстои конфигуриране.

Цветомир от 8а клас, сподели, че няма идея как се настройва, именно затова той сам конфигурира рутера на снимката. Крайната цел е учениците да се научат! Цветомир научи какви мрежови данни ще са му необходими за да конфигурира своя рутера в къщи , абсолютно сам за не повече от 5 минути.

ПОЛЕЗНО за ученици неприсъствали в този полезен час:

1. Мрежови данни (ако доставчика ви не използва DHCP) (Network settings)
1.1. MAC адрес (Пример: f4-6d-04-66-a9-3d)
1.2. IP Адрес (Пример: 172.16.35.23)
1.3. Netmask (Пример: 255.255.255.0)
1.4. Gateway IP (Пример: 172.16.35.1)
1.5. DNS 1 (Пример: 8.8.8.8)
1.6.  DNS 2 (Пример: 8.8.4.4)
3. Wireless настройки
3.1. Wireless name (Пример: Karavelov_rulz)
3.2. Wireless protocol (Пример: WPA2 или WPA3)
3.3. Wireless password (Пример: Kar@v3l0v_ru1z)