Новини

    Един по-различен час по математика с учениците от 4 А клас, реализиран със средствата на "SD" СИСТЕМА "Умен чин".


Интерактивно провеждане на пробно НВО в четвърти клас


Виртуални отворени врати