Новини от СУ Любен Каравелов, гр. Добрич

Прочетете новините от нашето иновативно училище СУ "Л. Каравелов", гр. Добрич
    Средно училище „Любен Каравелов“ гр. Добрич е иновативно училище с въведени методи на преподаване чрез действия и преживяване. Обособена е иновативна паралелка от 5 клас с учебен предмет "Програмиране" със спираловидно натрупващо се съдържание. Със STEM профил е паралелката „Софтуерни и хардуерни науки“ с насоченост роботика, за която има прием след 7 клас. По време на образователния процес, учениците идентифицират проблеми, намират възможни решения и ги прилагат. В училището има изграден STEM център „Дигитални създатели“, чиято цел е да развие, обогати и разшири въведените до момента методи на преподаване за съвременно проблемно и проектно-базирано обучение, изцяло насочено към практическо прилагане на знанията и уменията, конкурентност на пазара и подготовка за професиите на бъдещето.


Видео:Виртуални отворени врати