Новини от СУ Любен Каравелов, гр. Добрич

Прочетете новините от нашето иновативно училище СУ "Л. Каравелов", гр. Добрич
   Когато се стремим да развиваме ключовите компетентности на учениците, може да очакваме по-високи резултати. Учениците от VIII “a” клас реализираха своите мечтани къщи в раздела по Английски език „My home”. Проектният метод е алтернатива на класно - урочната система и способства да мотивираме учениците си да работят с желание.Това дава възможност да се обвържат знанията по английски език с другите културно- образователни области, защото се основава на междупредметните връзки.

Видео:Да реализираш мечтите си


Виртуални отворени врати