Новини от СУ Любен Каравелов, гр. Добрич

Прочетете новините от нашето иновативно училище СУ "Л. Каравелов", гр. Добрич
   Учениците от 8А и 9А  клас бяха включени в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Програмата цели обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България.
   Чрез видеоконферентна връзка председателят на Административен съд – Добрич,  Красимира Иванова, „гостува“ в училището ни. Съдия Иванова представи професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и запозна учениците със статута на магистратите.


„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“