Демонстрация на правилата за движение. Можем да се движим безопасно! Площадката за БДП е финансирана от Община град Добрич по проект "Знаем как да се движим безопасно" на УН при СУ "Любен Каравелов".


Видео: