Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Майска сесия
Български език и литература – 21 май 2018, начало 8,00 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018, начало 8,00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – 
в периода 29 май 2018 – 01 юни 2018

Септемврийска сесия
Български език и литература – 28 август 2018, начало 8,00 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018, начало 8,00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – 
в периода 30 август 2018 – 05 септември 2018

График на дейностите за държавни зрелостни изпити  – майска сесия
05 – 16 март 2018  – Подаване на заявления за допускане до ДЗИ
до 18 май 2018  – Получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ
до 18 май 2018  – Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища и зали
 13 юни 2018 – Обявяване на резултатите от ДЗИ

Важно!!!

Вие ще получите своята служебна бережка лично след успешно завършен 12 клас, т.е. при условие, че нямате поправителни изпити за 12 клас. В нея ще бъдат посочени избраният от Вас предмет, по който ще полагате II ДЗИ, както и информация на коя дата, в колко часа, в кое училище и в коя зала ще полагате двата изпита – по БЕЛ и II ДЗИ, избран от Вас.

ПАЗЕТЕ СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ!

В деня на изпита трябва да се явите в посоченото училище 40 минути преди началото на изпита с документ за самоличност и служебната бележка и да заемете своето място 30 минути преди началото на изпита. В залата може да внесете и да ползвате черна химикалка, молив и гума, а за изпита по математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник.

Документи "ДЗИ"

Заповед