Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2016/2017 година:
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна
03.02.2017 г. – 08.02.201 г. вкл. – зимна за I - XI клас
04.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – зимна за XII клас
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 
Неучебни дни:
21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
 
Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:
07.02.2018 г. – за I - XI клас
 
Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:
15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.65.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
30.06.2018 г. – V - VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2018 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2018 г. – IX - XI клас (18 учебни седмици)