Национално външно оценяване

Какво трябва да знам за НВО?

Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?
Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници. Не е задължителен за учениците вторият модул (прочетете подробно по-долу) от тестовете по БЕЛ и математика.

Тъй като всички ученици трябва да влязат в гимназия, тези които са изкарали двойки ще участват в балообразуването само с оценките от училище и ще имат максимум 100 точки бал. Те също задължително ще подават документи за участие в класирането, но с този по-нисък бал ще влязат в не толкова предпочитано училище.

Кога ще се проведе НВО за 7. клас през учебната 2016 – 2017 г. и кой отговаря за организацията им?
Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от министъра на образованието в началото на учебната година. От няколко години те съвпадат с датите на зрелостните изпити на дванадесетокласниците. През учебната 2016 – 2017 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 19.05.2017 г., а изпитът по математика – 22.05.2017 г. Изпитите за проверка на способностите ще се проведат както следва: изобразително изкуство – 2.06.2017 г., музика – 5.06.2017 г.,, спорт – 31.05. и 1.06.2017 г.

Със специална заповед на министерството се възлага организацията на приема след 7. клас на регионалните инспекторати по образование. През последните години изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

Документи "НВО"

допълнителна информация
Инструкции за провеждане на НВО
Заповед