Национално външно оценяване

Какво трябва да знам за НВО?


Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?
Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници. Не е задължителен за учениците вторият модул (прочетете подробно по-долу) от тестовете по БЕЛ и математика.
Тъй като всички ученици трябва да влязат в гимназия, тези които са изкарали двойки ще участват в балообразуването само с оценките от училище и ще имат максимум 100 точки бал. Те също задължително ще подават документи за участие в класирането, но с този по-нисък бал ще влязат в не толкова предпочитано училище.

Кога ще се проведе НВО за 7. клас през учебната 2017 – 2018 г. и кой отговаря за организацията им?
Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от министъра на образованието в началото на учебната година. От няколко години те съвпадат с датите на зрелостните изпити на дванадесетокласниците. През учебната 2017 – 2018 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 21.05.2018 г., а изпитът по математика – 23.05.2018 г. Изпитите за проверка на способностите ще се проведат както следва: изобразително изкуство – 01.06.2018 г., музика – 04.06.2018 г.,, спорт – 05.06. и 06.06.2018 г.
Със специална заповед на министерството се възлага организацията на приема след 7. клас на регионалните инспекторати по образование. През последните години изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитът по български език и литература  е писмен и се състои от две части:
 - модул за национално външно оценяване (НВО) – 60 минути
 - допълнителен модул – 90 минути

Изпитът по математика е писмен и се състои от две части (24 задачи общо за двата модула):
 - модул за национално външно оценяване (НВО) - 20 задачи (16+4) 
 - допълнителен модул (4 задачи) 

Какво носят и ползват за изпита учениците?
- по български език и литература - син химикал. 
- по математика - линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, син химикал.

Преди началото на теста учениците:
Се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, както и с изискванията за анонимност на изпитната работа. Получават голям бял плик и малък бял плик с картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер.
 Пишат със син  химикал, чертаят с черен молив.
 Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна техника.
 Не шумят, не подсказват, не преписват.
 Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.
 Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпит
а. 

Документи "НВО"

допълнителна информация
Инструкции за провеждане на НВО
Заповед