Първи клас

За всички първокласници през учебната 2019/2020 година

Предлагаме:

 Качествено обучение по Български език, Математика, Английски език, Компютърни технологии;
 Условия за развиване на умения в областта на изкуствата (хореография, хип-хоп, музика, изобразително изкуство) и спорта;
 Избор на организация на обучение (целодневна или полудневна);
 Заниманията по интереси се провеждат в модерно обзаведени игротеки по проект „Училището – територия на ученика“;
 Консултации с училищен психолог и корекционна работа с логопед;
 Лятна академия "Каравеловче", която ще се проведе от 03 юни до 14 юни 2019г. от 8:00 до 12:30 часа.

Необходими документи:
 Оригинал на Удостоверение за завършен подготвителен клас/група;
 Копие от Акт за раждане на детето

Обща родителска среща: 
23 април 2019г. - Заседателна зала.
17:30 часа

Записване:
от 03 до 10 юни 2019г.
от 8 до 16 часа в стая 111

Подаване на заявления:
до 31 май 2019г.
 

Първи клас

Заявление 1 клас
Правила за прием в първи клас
Заповед за утвърждаване на училищния план-прием първи клас
Критерии за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година