Първи клас

За всички първокласници през учебната 2017/2018 година

Предлагаме:

 Качествено обучение по Български език, Математика, Английски език, Компютърни технологии;
 Условия за развиване на умения в областта на изкуствата (хореография, хип-хоп, музика, изобразително изкуство) и спорта;
 Избор на организация на обучение (целодневна или полудневна);
 Заниманията по интереси се провеждат в модерно обзаведени игротеки по проект „Училището – територия на ученика“;
 Консултации с училищен психолог и корекционна работа с логопед;
 Лятна академия „Каравеловчета“ от 01.06. до 16.06. 2017г.

Необходими документи:
 Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;
 Копие от Акт за раждане на детето

Обща родителска среща: 
26.04.2017г. от 17:30 часа в Заседателната зала

Записване:
от 01.06 до 09.06.2017г.
от 7:30 до 16:00 часа в стая 105

Проверка на училищната готовност:
от 01.06 до 09.06.2017г.
от 8:00 до 16:00 часа в стая 101

Първи клас

Заявление 1 клас
План-прием за първи клас учебна 2017-2018 г.
Правила за прием в първи клас