Единственото училище от Североизточна България, взело участие в  конференция, организирана от Центъра за приобщаващо образование, е СУ "Л. Каравелов" в Добрич, а директорът му Светла Иванова е един от двамата училищни директории, поканени да се включат в дискусионните панели на форума.
   Центърът за приобщаващо образование е неправителствена организация, с която  училище "Л. Каравелов" си взаимодейства от две години.
   Кандидатствахме за участие в проекта "Едно училище за всички", разказва директорът и уточнява, че те са се включили във втората фаза. 62 училища от цялата страна са кандидаствали по този проект, но са били одобрении едва 10, сред които и добричкото учебно заведение. В момента в СУ "Л. Каравелов" се използва готов модел, пробван през първата фаза на проекта и предлагащ конкретни инструменти за създаване на приобщаваща среда в една образователна институция. Сформирани са четири лидерские кипа по направленията училищно управление, работа с родители, детска закрила и педагогически практики Всъщност едно училище за всички означава среда, където учители, ученици родители и общественост работят за изграждане на приобщаващото образование в България.
   Шестото издание на конференцията, проведена в столицата е било почетено от професори от Лисабонския и Вашингтонския университети, които реално работят в областта на приобщаващото образование, което няма нищо общо с ромската интеграция.
   Приобщаващото образование е образование за всяко едно дете, за всеки един ученик, не само тези, които са в риск или тези със специални образователни потребности, пояснява Светла Иванова и допълва, че независимо от личните умения на учениците те трябва да имат равен достъп до това да бъдат обучавани, възпитавани и да се включват във всяка дейност на образователната институция. На този форум никой не употреби фразата "Не мога" и "Не искам", защото всички са решении да работят в посока да се  осигури среда в училище, която е достъпна за всички и те да могат да се чувстват добре. Да имаме щастливи деца в спокойна атмосфера, това е идеята казва в заключение Светла Иванова
 
  516 ученици от І до ХІІ клас се обучават през тази година в СУ „Любен Каравелов”. Училището има вече двегодишен опит в т.н. електронно училище.Видео


приобщаващо образование