Във връзка с Националната седмица на четенето учениците от ll а и ll б клас посетиха Регионална библиотека" Дора Габе". Идеята на посещението е децата от ранна възраст да бъдат приобщени към света на книгите.


седмица на четенето