ПЪРВО МЯСТО за учениците от СУ"Любен Каравелов" гр.Добрич в категория "Музикално артистична изява" - възрастова група ученици I-IV клас във ВТОРА ДЕТСКА ОЛИМПИАДА ПО БДП гр.Търговище.