МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
             РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ  
 

 гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 058/588 614 акс: 600 692
e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg;
                                                              
 
Изх. № 3/ 25.01.2019
 
ДО
МЕДИИ
 
ОТНОСНО: грипна епидемия на територията на Област Добрич
 
За периода 21-24.01.2019г. в гр. Добрич интензитетът на регистрираната  заболяемост от остри респираторни заболявания (ОРЗ) започна да спада.
В сентинелно наблюдаваните практики за първична медицинска помощ са регистрирани 158 заболели, заболяемост 186,78%оо., при 225 заболели от ОРЗ и заболяемост 265,99%оо за периода 14-20.01.2019г.
Водещи с много високо ниво на заболяемост продължават да бъдат възрастови групи 5-14г. и 0-4г.
Данните са регистрирани чрез Интернет базираната информационна  система за сентинелен надзор на грип и ОРЗ в България.
От изпратените 10 проби от амбулаторно прегледани пациенти в сентинелно наблюдаваните лечебни заведения за изследване в Националната референтна лаборатория, 5 са положителни за грип тип А. 
На 25.01.2019г. е проведено второ заседание на Регионалния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ с цел оценка на ситуацията в областта по отношение разпространението на Грип и ОРЗ.
Обсъдена е предоставената информация от лечебните заведения в областта и е отчетено запазване на броя на хоспитализираните и прегледаните пациенти по причина ОРЗ, пневмония и други усложнения, свързани с грипа, както и запазване на броя на пациентите, потърсили медицинска помощ в Спешно отделение на МБАЛ - Добрич и ЦСМП-Добрич в периода 21-25.01.2019г.
Взето е решение за продължаване на грипната епидемия. Всички противоепидемични мерки, разпоредени със Заповедта на Директора на РЗИ – Добрич от 21.01.2019год., остават в сила.
До Началника на РУО - Добрич е изпратено ново становище на РЗИ - Добрич относно преустановяването на учебните занятия в училищата на територията на област Добрич за дните 28.01.2019г. и 29.01.2019г., т.е. грипната ваканция се удължава с 2 дни.
Останалите мерки, разпоредени на 21.01.2019г. и в сила и през следващата седмица, са: 
1. Осигуряване на медицинското обслужване на тежко болните и по домовете.
2. Болните с тежки форми на грип, с усложнения или с повишен риск от възникване на усложнения, поради наличие на придружаващи заболявания да се насочват за хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ.
3. Преустановяване на профилактични прегледи и имунизации, плановите консултации на здрави бременни и кърмачета.
4. Преустановяване на плановите операции в лечебните заведения.
5. Преустановяване на посещенията в стационарите в лечебните заведения.
6. Разкриване при необходимост на допълнителни кабинети за преглед на пациенти с грипоподобна симптоматика.
7.  Стриктно спазване на противоепидемичен и дезинфекционен режими в лечебните и детските заведения.
8. Използване на лични предпазни средства при обслужване на болните в лечебните заведения.
9. Създаване на необходимата организация в МБАЛ за увеличаване капацитета за прием на лица с диагноза грип и усложненията му.
10. Да се спазват строго алгоритмите за поведение на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП при случай, съмнителен за грип и за поведение в лечебно заведение за болнична помощ.
11. По време на грипна епидемия детските заведения продължават да работят с извършване на строг сутрешен филтър от медицинските специалисти, подпомагани от преподаватели и възпитатели, с цел недопускане на болни деца и заболели лица от персонала. Откритите болни деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа.  
 
 
 
 
Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА
Директор на Регионална здравна инспекция-Добрич