Първо място в организираното от Младежки цетър състезание "Науката на живо" , за Ивона Богашева, Инна Драгнева и Кристияна Богословска от I А клас. Специална награда за Пресиана Стоянова от VII В клас и достойно представяне на Ипек Сюлейман, Микаела Кулева и Селихан Абилова - VII В клас.


млади любители