78 участници се включиха в областния конкурс за есе на тема „Защо семейството е важно за всяко дете?“, организиран от Младежки център – Добрич и фондация „Лумос“, България.
   На награждаването, което се проведе на 19.12.2018г., присъстваха д-р Емилия Баева, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, членове на журито, определило победителите - Сашо Серафимов, председател на Сдружението на писателите в Добрич, Петранка Божкова, член на Съюза на българските писатели и Съюза на българските журналисти, Мария Методиева и Снежана Ванкова, ръководител на фондация „Лумос“  за област Добрич.

   Сашо Серафимов изказа благодарности към всички участници в конкурса и раздаде поощрителните награди. Той допълни, че журито е възхително от чудесните интерпретации.

Втора възрастова група

Първа награда за Кристияна Петрова, 18 години, Добрич, СУ „Л. Каравелов“

  
Поздравления за Кристияна!