В празника на четящите хора се включиха и ученици от СУ „ Любен Каравелов” организиран от Регионална библиотека „Дора Габе”.