На добър час на нашите прекрасни ученици от випуск 2019!

Видео - част първа
Видео - част втора
 

ВИПУСК 2019