Традиционно се включихме в Европейската седмица на програмирането - доброволно движение, което насърчава хората да открият какво означава да програмираш. Целта на Шестото издание е да свърже хората с подобни умени и най-вече да повиши интереса към технологиите, инженерните науки и математиката.
   А в нашето училище такива хора не липсват! Дори се занимават с това професионално. Както и в предишни издания, в основата на събитията са учениците от профил: „Технологичен – Информационни технологии“. Фокусът на работата им бе привличането на ученици от петите класове в прояви и уроци по програмиране.
   Гимназистите програмираха LEGO MINDSTORMS робот, показаха свои собствени приложения и успяха да мотивират по-малките си съученици да програмират и да превърнат мечтите си в реалност.


седмица на програмирането