Иновативно средно училище „Любен Каравелов“ работи по Национална програма „Иновации в действие“ на министерството на образованието и науката . Програмата дава възможност за сътрудничество и обмен на добри практики между иновативни училища, както и между иновативни и желаещите да станат такива училища.
    На 7 и 8 ноември училище „Любен Каравелов“ бе домакин на форум за обмен на успешни иновативни практики. Пред партньорите от Спортно училище „Дръстър“ – град Силистра, бяха представени иновативни елементи в организацията и в съдържанието на обучението, както и иновации, свързани с управлението на иновативното училище. Освен в работа по програмата, гостите се включиха и в празненство, тъй като посещението им съвпадна с патронния празник на каравеловци. Членовете на екипа споделиха, че тръгват от СУ „Любен Каравелов“ обогатени с нови идеи.
      Според сключените договори за сътрудничество, на 14 и 15 ноември предстои педагози от училище „Любен Каравелов“ да посетят иновативното средно училище „Панайот Волов“- град Шумен, за популяризиране и мултиплициране на добри иновационни практики със свои колеги по Модул 1 и Модул 2 на Националната програма.
 


НП "Иновации в действие"