Учениците от 5 клас вложиха много старание и проявиха креативност в изработването на модел на Слънчевата система! Благодаря на тях и на техните родители за прекрасните макети!


малки строноми