"Баба Марта бързала,
мартенички вързала"
Учениците от IIIа и IIIб клас посетиха ДГ 20 и ДГ 32 и им подариха мартеници за здраве късмет.

" Баба Марта ..."