В областния кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език, който се проведе на 24.10.2018г. в ЧПГТП "Райко Цончев" участие взеха нашите ученички Татяна Влайкова от VII "б" и Таня Жечкова от XI "а" клас  с преподавател г-жа Лидия Колева. С представянето си Таня Жечкова впечатли журито с отличните си речеви умения, стилова уместност, акцент и произношение.Според регламента със събрания максимален брой точки Таня Жечкова се класира за националния кръг на състезанието, който ще се проведе на 10 и 11.11.2018г. в гр.Стара Загора.

Успех на предстоящото състезание!