The Right of Education of Refugees And A Little Empathy

Основната цел на проект е:
 
   Да ускори процеса на адаптация на учениците-бежанци към училищната среда, да придобият ефективни умения за съпричастност чрез премахване на предразсъдъците и стереотипните идеи срещу бежанците в обществото и да осигури измеримост на дейността, извършена с първия тест и последната логика на теста преди всички тези движения.
   Всички местни събития, които ще направим, се съгласуват с партньорите преди и след провеждането на онлайн срещите.


 

Human Life Comes Before Borders
2018-1-TR01-KA229-060961


Официален сайт