Практична и нагледена демонстрация на разнообразни експерименти (пречупване, отражение, измерване на ъгъл, телескопите на Кеплер и Галилей, принципът на фотокамерата), както и функциите на човешкото око и по-точно корекциите на далекогледство и късогледство сравнени с нормално зрение.

 

физика