На 23. 11.2018г. СУ"Любен Каравелов" посрещна гости по проект" Едно училище за всички". Във 2.а клас стартира инициатива към проекта- направление " Работа с родители"родители да представят професията си. Г- жа Г. Михова представи своята професия - учител по природни науки. Децата очакват с нетърпение представянето на следващата професия.


Родителите влизат в час