Грамота на Никол Георгиева за достойно представяне на Областния кръг на Националната олимпиада "Знам и мога".
   Грамота на Матей Иванов - II-ро място в Областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии.
   Грамота на Светла Ковачева - II-ро място в Областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии.

   Отличието бе по повод 24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура ученици.

   Матей и Светла са с право на учестие в национлания кръг на XVII Национална олимпиада по инфорамционни технологии. Техен ръководител е Милена Иванова - старши учител по информационни технологии.постижения